Andrea Vogelzanger

Alafia

Begijnhof 10
1012WS Amsterdam
Telefoon: 06 - 24 483 480
E-mail: andrea.vogelsanger@gmail.com


Geregistreerd als gestaltcoach en counseller bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.

Trainingen op maat voor de professionals van nu!

“Be the change you wanna see in the world “ Gandhi

Waarom trainingen in diversiteit?

Nederland is een dynamische en zeer diverse samenleving. Aan deze zichtbare en onzichtbare diversiteit valt in de praktijk niet te ontkomen en ontmoetingen in deze wereld van nu kunnen zeer spannend zijn maar ook spanningsvelden opleveren.

Voorbeelden uit de praktijk

Een mannelijke leerling stelt zich dreigend op ten aanzien van zijn Nederlandse onderwijzeres. Uit gesprekken wordt duidelijk dat hij vanuit zijn cultureel achtergrond niet gewend is aan vrouwen in een gezaghebbende positie. Beiden zijn een andere manier van communiceren gewend waardoor een spanningsveld ontstaat.

Dezelfde onderwijzeres ziet zich geconfronteerd met hoe haar getalenteerde, multiculturele vrouwelijke leerlingen moeten afhaken omdat zij voor de familie moeten zorgen. Daardoor hebben ze te weinig tijd voor hun studie en kunnen ze hun studie niet afmaken

Een Nederlands - Marokkaanse maatschappelijk werker wordt tijdens zijn werk geconfronteerd met een cliënt die problemen heeft wegens zijn homoseksualiteit. De geloofsovertuiging van de maatschappelijke werker botst met het onderwerp homoseksualiteit. Hij vindt het heel moeilijk om deze cliënt de nodige hulp te bieden.

In bovengenoemde voorbeelden kan een training de nodige handvatten bieden om met de situaties beter om te kunnen gaan.

Nederland is een uitdaging voor ieder burger. Iedere professional wordt geconfronteerd met verschillen ten aanzien van zijn eigen normen en waarden. Dit kan spanningsvelden en conflicten opleveren en vraagt om speciale aandacht.

De visie van Alafia is dat in diversiteit rijkdom ligt mits er aandacht en werk aan besteedt wordt. Alafia- trainingen zijn maatwerk, toegesneden op de behoefte van opdrachtgever, cliënt en omgeving. De trainingen kunnen toegespitst worden op bepaalde specifieke onderwerpen (b.v sensitiviteit voor culturele diversiteit, bespreekbaar maken van homoseksualiteit, leven in twee werelden, training interculturalisatie en interculturele gespreksvoering) waarbij het brede begrip diversiteit het uitgangspunt is. Bekijk voorbeelden.

Alafia- Trainingen richten zich op bewustwording, vergroten van inzicht, kennis en het ondersteunen van gedragsveranderingen. Trainingen in diversiteit zijn spannend omdat het een ontmoeting is met jou en de ander! Neemt u nu contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!