Andrea Vogelzanger

Alafia

Begijnhof 10
1012WS Amsterdam
Telefoon: 06 - 24 483 480
E-mail: andrea.vogelsanger@gmail.com


Geregistreerd als gestaltcoach en counseller bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.

Het Dialoogproject jongerenwerk en homoseksualiteit in Amsterdam

Praten als wapen tegen homovijandigheid onder jongeren

Praten als wapen tegen homovijandigheid onder jongeren Hoe kunnen Amsterdamse jongerenwerkers beter openstaan voor homoseksualiteit en optreden tegen homovijandigheid? Met die vraag in het achterhoofd is met vier Amsterdamse jongerenwerkaanbieders een bijzonder project uitgevoerd: het Dialoogproject jongerenwerk en homoseksualiteit. In opdracht van DMO heeft Youth Spot (expertisecentrum voor het Amsterdamse jongerenwerk) vier pilots onderzocht en de resultaten beschreven in een methodiekbeschrijving. Dit boekje heeft PvdA raadslid Jerry Straub op woensdag 25 november, tijdens de presentatie van het Dialoogproject in Jongerencentrum Volta, in ontvangst genomen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst zijn de bevindingen gepresenteerd en deden jongerenwerkers, een trainer en een gesprekspartner verslag van hun ervaringen.

De dialoogmethode beoogt jongerenwerkers te motiveren het thema homoseksualiteit een plaats te geven in hun werk. De gelegenheidscombinatie van Youth Spot, COC-Amsterdam en vrijgevestigd trainer Marten Bos ging hiervoor gezamenlijk aan de slag. Volgens een doordacht stramien kregen jongerenwerkers voorlichting over homoseksualiteit en gingen ze in gesprek met homoseksuele mannen en vrouwen. Door middel van de dialoog zijn ervaringen uitgewisseld en is men niet blijven hangen in platte wij / zij verhalen. De doelstelling van de dialooggesprekken was om te werken aan wederzijds begrip, de tolerantie over en weer te vergroten en het geweld tegen homoseksuelen te verminderen. Tot slot zijn de jongerenwerkers getraind in het omgaan met homoseksualiteit en homovijandigheid binnen de praktijk van het jongerenwerk.

Uit de vier pilots en de reacties tijdens de presentatie kan geconcludeerd worden dat het effect van het dialoogproject veelbelovend is. Organisaties gaven aan dat het thema eigenlijk nooit ter sprake kwam. Managers en trainers zijn geschrokken van de weerstand die het bij sommige jongerenwerkers opriep. Die afwerende houding heeft overal plaats gemaakt voor begrip onder de deelnemers en een grotere ontvankelijkheid voor het probleem van de homovijandigheid. Een waarschuwing is echter op zijn plaats: het praktische effect moet nog blijken. In dit Dialoogproject waren geen jongeren betrokken. Dat jongerenwerkers meer begrip voor het probleem hebben gekregen, betekent nog niet automatisch dat ook jongeren zich anders zullen gedragen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de dialoog wordt voortgezet tussen jongerenwerkers en jongeren en tussen jongeren onderling. Dat effect zal nog nader in kaart moeten worden gebracht.

Door de dialoogbijeenkomsten is niet alleen het beeld van de jongerenwerkers veranderd ten opzichte van homoseksuele mannen en vrouwen, ook het beeld van de homoseksuele gesprekspartners ten opzichte van jongerenwerkers is verbreed en genuanceerder. Homoseksuele mannen en vrouwen hebben vaak weinig contact met jongerenwerkers. Een neveneffect is dat binnen de homogemeenschap de dialoog is gestimuleerd en er niet meer alleen in stereotypen gedacht wordt over jongeren en jongerenwerkers.

Een belangrijke aanbeveling, die ook uit de discussie naar voren kwam, is: zorg dat de hogere en middelbare beroepsopleidingen in hun reguliere curriculum meer aandacht besteden aan seksuele diversiteit.

Tot slot is duidelijk geworden dat het tegengaan van homovijandigheid meer vergt dan alleen een alerte inzet van jongerenwerkers: ook de steun van het management van de instelling is hier bij nodig. In juli 2009 – heeft de gemeente Amsterdam een Actieprogramma Amsterdam Gay Capital 2009-2011 uitgebracht. Ze geeft daarin te kennen dat ze haar internationale faam als homovriendelijke hoofdstad terug wil verdienen. Het gemeentebestuur steunt daarom de visie en de plannen van de homobeweging om Amsterdammers, instellingen, de politiek en de homobeweging samen te laten werken om de acceptatie van homoseksuele mannen en vrouwen te verbeteren. Dit Dialoogproject is een goed voorbeeld van een methode die goed past binnen deze doelstelling.

Voor informatie over dit project of het bestellen van het boekje Jongerenwerk en homoseksualiteit kunt u contact opnemen met: Jolanda Sonneveld, Youth Spot (HvA), j.j.j.sonneveld@hva.nl, 020-5488239.