Andrea Vogelzanger

Alafia

Begijnhof 10
1012WS Amsterdam
Telefoon: 06 - 24 483 480
E-mail: andrea.vogelsanger@gmail.com


Geregistreerd als gestaltcoach en counseller bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.

Projecten

Alafia initieert en participeert in projecten op het gebied van culturele en seksuele diversiteit. Alafia heeft aan de volgende projecten mee gewerkt:

‚ÄúSensitiviteit voor diversiteit‚ÄĚ

Sensitiviteit voor diversiteit gaat over rekening houden met verschillen tussen mensen. Dit betekent oog voor alle mogelijke combinaties van sekse, etniciteit, leftijd, seksuele voorkeur, religie en mensen met een beperking. Een persoonsgerichte benadering van studenten en personeel komt hierdoor dichterbij. Deze training is door MOVISIE speciaal ontwikkeld voor docenten en ondersteunend personeel van de Hogeschool INHOLLAND. Alafia heeft geholpen de training te ontwikkelen en heeft als trainer, trainingen in Den Haag en Rotterdam uitgevoerd.

Het Dialoogproject jongerenwerk en homoseksualiteit in Amsterdam

De dialoogmethode beoogt jongerenwerkers te motiveren het thema homoseksualiteit een plaats te geven in hun werk. Volgens een doordacht stramien kregen jongerenwerkers voorlichting over homoseksualiteit en gingen ze in gesprek met homoseksuele mannen en vrouwen. Door middel van de dialoog zijn ervaringen uitgewisseld en is men niet blijven hangen in platte wij / zij verhalen. De doelstelling van de dialooggesprekken was om te werken aan wederzijds begrip, de tolerantie over en weer te vergroten en het geweld tegen homoseksuelen te verminderen. Tot slot zijn de jongerenwerkers getraind in het omgaan met homoseksualiteit en homovijandigheid binnen de praktijk van het jongerenwerk. Alafia werkte mee in dit traject als trainer. Alafia heeft medewerkers van Ijsterk Amsterdam en medewerkers van Spirit Amsterdam getraind. Meer info over dit project.