Privacyverklaring Alafia

Alafia vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.

Alafia

Telefoon: 06 – 24 483 480
E-mail: andrea.vogelsanger@gmail.com

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen. We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en om uw een factuur te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
Telefoonnummer contactpersonen 
BTW-nummer

Wie uw persoonsgegevens verwerken

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Alafia
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Alafia weer in te trekken.