Alafia

Begijnhof 10
1012WS Amsterdam
Telefoon: 06 - 24 483 480
E-mail: andrea.vogelsanger@gmail.com


Geregistreerd als gestaltcoach en counseller bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.

Worden wie je werkelijk bent, uniek.
"Uniek
Iedereen moet weten en bedenken dat hij, zoals hij is, uniek is op de wereld en dat er nooit iemand heeft geleefd die net zo was als hij. Want als er ooit iemand was geweest die net zo was als hij, behoefde hij er niet te zijn." Uit:’ de weg van de mens’ Martin Buber

 

Over Alafia

"Where attention goes energy flows"

Alafia is een ceremoniële groet afkomstig van het Yoruba volk uit West-Africa. Het betekent vrede en geheel zijn. De missie van Alafia is het bevorderen van sociale samenhang met aandacht voor vrije keuzes in diverse leefstijlen zodat vrede en geheel zijn voor iedereen tot de mogelijkheden behoort, zonder uitgesloten te worden op basis van gender, cultuur, seksuele voorkeur, religie en economische achtergrond. Omdat “onbekend vaak onbemind” maakt ziet Alafia de dialoog en delen van kennis als een belangrijk middel om de sociale cohesie te bevorderen. Het kunnen zien en ervaren van overeenkomsten en het kunnen omgaan met verschillen is hierin essentieel.

De tools waarvan Alafia gebruik maakt zijn kennisoverdracht, het bevorderen van interculturele communicatie,dialoog en empowerment van kwetsbare groepen.

  • Alafia biedt trainingen aan voor professionals op het gebied van diversiteit
  • Alafia biedt individuele coachingsgesprekken aan
  • Alafia biedt workshops aan over specifieke onderwerpen voor specifieke groepen
  • Alafia biedt workshops aan gericht op individuele zelfontwikkeling en empowerment
  • Alafia biedt maatwerk en denkt graag met u mee

De persoon achter Alafia

Mijn naam is Andrea Vogelsanger. Ik ben in Zwitserland geboren. Mijn moeder is Duits en mijn vader afkomstig uit Zuid-India. Mijn multiculturele achtergrond maakt dat ik geïnteresseerd ben in diversiteit in al zijn facetten. ik zie het leven als een gerecht, rijk aan kleuren en geuren, waarvan de ingrediënten elkaar beïnvloeden, versterken en van waaruit verrassende en vernieuwende creaties kunnen voortkomen. Ik ben opgeleid in Zwitersland tot HBO-verpleegkundige. Ik heb vele jaren in de gezondheidszorg gewerkt, in meerdere funkties en zowel in Zwitserland als in Nederland.

In 1993 heb ik me in Nederland gevestigd. In 2005 heb ik in Amsterdam de opleiding tot Master in de Gestalttherapie afgerond. Sindsdien ben ik werkzaam als trainer en coach. Ik ben geregistreerd als Gestaltcoach en counselor bij de beroepsvereniging Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT). De afgelopen acht jaar heb ik als coördinator en projectleider gewerkt op het gebied van gezondheidsbevordering voor specifieke groepen. Ik heb veel ervaring kunnen opdoen in vrijwilligersmanagement, projectleiderschap, trainingen, innovatie en acquisitie.

Met Alafia bied ik maatwerk. Ik zet mijn professionaliteit, ervaringen en kennis in al zijn facetten in, op het gebied van culturele en seksuele diversiteit. Ik zie mijzelf als bruggenbouwer voor wie professionaliteit en een persoonlijke benadering van belang zijn. Ik vind het belangrijk om te werken aan een dynamisch diversiteitbeleid dat aansluit bij de mensen op de werkvloer. Graag denk ik mee om een vertaalslag van beleidstaal naar mensentaal te maken. Ik houd van tastbare resultaten en werk oplossingsgericht.

Om de missie van Alafia goed om te kunnen zetten werk ik samen met professionals uit diverse vakgebieden en van diverse achtergronden.

Ik hoop binnenkort met u kennis te mogen maken.

Alafia! Andrea Vogelsanger.