Andrea Vogelzanger

Alafia

Begijnhof 10
1012WS Amsterdam
Telefoon: 06 - 24 483 480
E-mail: andrea.vogelsanger@gmail.com


Geregistreerd als gestaltcoach en counseller bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.

Disclaimer

De website www.alafia.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van Alafia.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alafia.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Alafia sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Alafia is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.alafia.nl zijn geen eigendom van Alafia. Alafia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Alafia worden onderhouden.